Choose Language:

+44(0)115 932 2403

Tekstylia techniczne ISO 9000

Quality Statement | ISO 9000 Technical Textiles

JAKOŚĆ TEKSTYLIÓW TECHNICZNYCH

Nasza polityka jakości pomaga nam dostarczać wyjątkowe usługi i produkty.

 

Tekstylia techniczne ISO 9000 – w pogoni za jakością.

Wszystkie nasze produkty, niezależnie od ich zastosowania, są dokładnie testowane i sprawdzane zarówno w trakcie procesu produkcyjnego, jak i po nim, aby spełniały wymagania naszych klientów oraz były zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ze uwagi na ochronny charakter niektórych naszych dzianin oraz produktów z nich wykonywanych, takich jak kamizelki kuloodporne czy uszczelki lotnicze, szczególnie ważniejsze jest, aby dzianiny Baltex spełniały najwyższe możliwe standardy, zanim zostaną wysłane do klientów.

 

Dbamy o jakość by zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa, ale także by pozyskać nowych klientów, którzy akceptują tylko tekstylia o najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa. Ta koncentracja na jakości poprawiła nasze metody projektowania i produkcji, co zaowocowało wieloma zadowolonymi odbiorcami.

 

ISO 9000

Wszystkie dzianiny Baltex produkowane są zgodnie z naszym systemem jakości ISO 9000, który został po raz pierwszy zatwierdzony w 1993 roku. Aby zobaczyć kopię naszej aktualnej certyfikacji, pobierz CERTYFIKAT ISO.


Polityka jakości

Nasza firma stawia sobie następujące cele jakościowe: 

  • Konsekwentnie produkować towary w ścisłej zgodności z wymaganiami klienta, zgodnie z umową pod względem specyfikacji, opisu lub instrukcji formalnych przy jednoczesnym przestrzeganiu odpowiednich przepisów brytyjskich, europejskich i międzynarodowych norm (w tym ISO 9000-2000).
  • Określenie kluczowych wskaźników wydajności, które zostaną poddane przeglądowi podczas Przeglądu Systemu Zarządzania (Quality System Review), w celu wprowadzenia poprawek z roku na rok.
  • Wspieranie strony produkcyjnej firmy w postaci wyposażenia we wszystkie niezbędne urządzenia, zasoby i szkolenia, by osiągnąć założone rezultaty.
  • Zdobycie uznania nowych klientów i wypromowanie firmy na jednego z wiodących producentów dzianin specjalistycznych w Wielkiej Brytanii.
  • Umocnić możliwości rozwoju firmy oraz jej pracowników poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9000. Dbanie o jakość jest obowiązkiem każdego pracownika firmy a korzyści płynące z wypełniania tego obowiązku są benefitem całej społeczności firmy Baltex. 

 

Wdrożenie

Polityka nie jest użyteczna, jeśli nie jest przestrzegana przez wszystkich pracowników. Obowiązkiem każdego kierownika jest upewnienie się, że pracownicy w jego dziale znają politykę jakości firmy i są świadomi odpowiedzialności z nią związanej, jaka na nich spoczywa. 

Wszyscy pracownicy posiadają na własność kopię polityki jakości, jest ona także wywieszona na głównej tablicy ogłoszeń w fabryce.

 

"Popieram treść tego dokumentu i wymagam, aby cały personel podążał za wytycznymi w nim zawartymi”.

 

Podpisano: Dyrektor Zarządzający

Partners & Accreditations

© 2019 Baltex